Palvelut

Management of the Direction

MIKSI?

Suunta ja strategia

Tietävätkö ja tuntevatko kaikki henkilöt kaikilla organisaation tasoilla, mikä on organisaationne suunta ja mitä läpimurtotavoitteita teidän on saatava aikaan? Entä voivatko henkilöt itse vaikuttaa keinoihin?

MITÄ?

Osallistaminen

Strategia ja tavoitteet eivät useinkaan juurru arkeen pelkällä johdon tiedotustilaisuudella. Tavoitteita saatetaan asettaa seuraavalle tasolle, ilman ihmisten todellista sitoutumista ja ilman tietoa konkreettisista toimenpiteistä. On tärkeätä, että ihmiset, joilla on läheinen tuntemus nykytilasta osallistuvat kaikilla tasoilla tiimien ja omien tavoitteidensa asettamiseen ja keinojen suunnitteluun.

MITEN?

Hoshin Kanri

Liitämme strategisen suunnitteluprosessin päivittäiseen johtamiseen ja luomme vuoropuhelun, parantamisen ja oppimisen toimintamallin, minkä avulla myötävaikutamme, että jokainen henkilö ymmärtää omat tavoitteensa ja keinot niiden toteuttamiseen.

Esimiesten taitojen kehittäminen

MIKSI?

Arjen esimiestyö

Sekä nuoremmat, että kokeneemmat esimiehet kohtaavat arjessa monenlaisia ongelmia, mitkä liittyvät usein ihmisiin ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Osaavatko esimiehenne käsitellä näitä ongelmia tehokkaasti ja miten se näkyy  tuloksissa?

MITÄ?

Taito toimia ihmisten kanssa

Esimiehen työn tulos riippuu muiden ihmisten työn tuloksista. Jotta voisit olla hyvä esimies, yhteistyö muiden kanssa on ratkaisevaa. Tiimissä kaikki ovat erilaisia persoonia, taito motivoida heitä, on haastavin osa-alue toimia esimiehenä. Lean´issa ihmisten kunnioittaminen on perusta ja myös systeemi, missä jokaisen tulee olla osallisena jatkuvassa parantamisessa

MITEN?

TWI - Job Relations

Job Relations valmennuksessa opetamme esimiehille, miten johdetaan ihmisiä siten, että ongelmien syntymistä estetään ennakkoon ja annamme analyyttisen menetelmän, miten tehokkaasti ratkaistaan ongelmia kun niitä ilmenee. Koulutamme esimiehiä, miten tuloksia saadaan  aikaan toimimalla tiimeissä ihmisten kautta ja kohtelemalla heitä yksilöllisesti.

The WAY to Teach Jobs

MIKSI?

Esiintyykö teillä laatupoikkeamia?

Liittyvätkö ne jotenkin ihmisiin? Esiintyykö teillä hukkaa ja uudelleen tekemistä, tapaturmia ja erilaisia työkalu-ja välinevahinkoja. Voisiko teillä esiintyviä ongelmia ratkaista ja vähentää, jos työntekijöitä opastettaisiin paremmin?

MITÄ?

Laadukas työnopastus

Työnopastus on ratkaisevassa roolissa laadun ja tuotannon kehittämisessä sekä kustannusten hallinnassa. Työntekijöiden kouluttaminen on yksi esimiehen tärkeimmistä tehtävistä. Kouluttajan hyvä pätevyys on yksi esimiehen tärkeimmistä ominaisuuksista.

MITEN?

TWI - Job Instruction

Job Instruction opettaa esimiehille oikean ja tehokkaan valmennuksen tärkeyden, ja miten työntekijöille annetaan oikeaa työnopastusta vakioidulla menetelmällä. Työtehtäviin siirtyminen ja työn tekeminen sujuu nopeammin ja laadukkaammin, kun työnopastus suoritetaan oikealla tavalla.

The WAY to Do Kaizen

MIKSI?

Organisaation haastaminen

Mikä on organisaationne aivojen käyttöaste? Onko kaikkien ihmisten paras mahdollinen osaamisen kapasiteetti käytössä? Montako toteutettua parannusideaa jokainen organisaation jäsenenne tuottaa kuukaudessa? Tämä kysymys asetettiin meille ollessamme Japanissa senseiden koulutuksessa.

MITÄ?

Yhdessä kehittäminen

Jatkuva parantaminen alkaa ihmisen itsensä kehittämisestä. Haastamme ihmisten ajattelutapaa työn ja prosessien kehittämiseen. Tavoitteena on innostavan menetelmän ja todellisen potentiaalin hyödyntäminen yksilönä ja tiiminä. Kaizen on ”joka päivä, jokainen, joka paikassa” -tapahtuvaa parantamista.

MITEN?

TWI - Job Methods

Valmennamme esimiehiä ja tiimejä, miten analysoida työtä, hyödyntääksenne käytettävissänne olevia resursseja parhaiten. Harjoittelemme arjen ongelmanratkaisu taitoja, PDSA jatkuvaa laadun parantamisen ja ketterän kehittämisen KATA menetelmää. Valmennamme käytännönläheisesti ja ymmärrettävästi jatkuvan parantamisen menetelmien ja työkalujen käyttöä.

Lean Daily Management

MIKSI?

Tiimin dialogi

Miten strategin vienti arkeen sujuu? Miten palaverinne toimivat? Mitä asioita niissä käsitellään, kuinka usein niitä pidetään, kauanko ne kestävät, ketkä osallistuvat, mitä niissä saadaan aikaan, onko kaikilla sama käsitys tilanteesta ja kehittämisen tarpeista, mitä ohjausmittareita seurataan, kokevatko ihmiset palaverit antoisiksi ja kehittäviksi?

MITÄ?

Tapa johtaa ja toimia

Oikeanlaiset tiimien päivittäisen ja vuorovaikutteiset pystypalaverikäytännöt mahdollistavat yhteistyön ja huomion kiinnittämisen siihen, mikä on organisaatiolle ja asiakkaille tärkeätä. Luodaan linkki esimiehen ja arjen työn välille sekä mahdollistetaan palautteen anto ja ongelmanratkaisun tukeminen. Tuodaan päivittäin esiin henkilöiden kehittämisideat ja selkiytetään vastuut. Eliminoi: ”etten tiennyt mitä täällä tapahtuu” -keskustelut.

MITEN?

Suorituskyvyn johtaminen

Autamme teitä luomaan arkeen tehokkaan kommunikaatio systeemin ja rakentamaan vuorovaikutteisen jatkuvan kehittämisen toimintamallin. Valmennamme esimiehiä ja tiimejä käyttämään suorituskyvyn ohjaukseen vakioitua, visuaalista ja reaaliaikaista kommunikaatiomallia.