Toiminnallinen vakaus kilpailuetuna

Mitä sinulle tulee mieleen, kun kuulet sanan: ”standardityö”? Useimmat ajattelevat sen olevan jotain negatiivista ja rajoittavaa – ”ei sovi meille”! Standardoitu työ on ehkä väärin ymmärretyin Leanin menetelmä. Kun puhun standardoidusta työstä, kuulen monesti seuraavanlaisia kommentteja:

Esimiehen tärkeimmät tehtävät:   Laatu – Tuotanto – Kustannukset

Minkälaisten ongelmien kanssa esimiehenne päivittäin kamppailevat? Onko työpaikkanne ongelmilla huono vaikutus näihin kolmeen tuotannontekijään?

Meillä on periaatteessa kahdenlaisia standardeja: johtamisen standardit ja operatiiviset standardit. Ehkä emme tule ajatelleeksikaan, missä kaikkialla esiintyy vakioituja työtapoja.  Johtamisen standardit liittyvät yrityksen sisäisiin prosesseihin, miten johdetaan ja ohjataan prosesseja. Operatiiviset standardit liittyvät siihen, miten ihmiset tekevät työnsä toteuttaakseen laatu-, kustannus- ja toimitusvaatimukset. Ne liittyvät yrityksen prosesseihin, miten vastataan asiakaskysyntään.

Johtamisen standardit ja operatiiviset standardit

Mitä on Standardityö?

Standardityön tarkoituksena on saada henkilöt tekemään sama työ samalla tavalla, joka kerta kun se tehdään ja sitten rohkaista henkilöstöä tuomaan ideoitaan menetelmän parantamiseksi.

Mitä on Standardoitu työ?

Standardoitu työ tukee Kaizenia työryhmissä. Standardityö sisältää 3 elementtiä: Tahtiaika (yhden työn suoritusaika asiakkaan kysynnän vauhdilla), Järjestys (tekeminen/prosessi), Varasto (vakioidut määrät).

TWI ja Jatkuva parantaminen – Vakauden luominen auttaa työssä onnistumisessa.

Jotta voimme luoda – ja ennen kaikkea säilyttää – tehokkaan virtauksen – virtaus pitää vakioida niin, että kaikki saavat saman kuvan siitä, miten jokin työ tulee tehdä. Standardoitu työtapa on nykyisistä tavoista paras tapa, jota kaikki noudattavat, ja jota yhdessä parannetaan. Vakioi ennen kuin parannat. Vakioinnin tavoitteena on toimittaa tuote tai palvelu asiakkaalle oikeaan aikaan, oikeaa laatua joka kerta, sekä luoda perusta jatkuvalle parantamiselle. Henry Ford sanoi 1926: ”Tämän päivän standardointi on välttämätön perusta, johon huomispäivän kehitys pohjautuu. Jos ajattelet ”standardointia” parhaana vaihtoehtona, minkä tiedät tänään, mutta jota täytyy parantaa huomenna, alat päästä jyvälle. Mutta jos pidät standardeja suljettuina, kehitys pysähtyy”.

Taitojen opettaminen vakioidulla menetelmällä

Ainoa tapa saada ihmiset suorittamaan standardoitua työtä, on antaa heille vakioitua työnopastus koulutusta. Ilman vakioitua työnopastusta – ei voi olla vakioitua työtä. Koulutetut esimiehet ja työnopastajat kouluttavat tekemään työn tehokkaimmalla ja vakioidulla tavalla, sekä nykyisille että uusille työntekijöille. Taitoharjoittelun tavoitteena on saada aikaan pysyviä muutoksia oppijan kyvyssä tuottaa liikkeitä (liikemuisti). Opastettava työ puretaan pienempiin askeliin (Job Breakdown): Tärkeät askeleet, Avainkohdat ja Syyt avainkohtiin. Eli: mitä halutaan oppijan tekevän, miten tehdään ja miksi tehdään. Näin opastettavan on helpompi omaksua työ vaiheittain. Työvaiheen opastaminen on vakioitua, riippumatta kouluttajasta.

TWI Job Instruction esitys Vaasassa 2019

Miten TWI-Job Instruction eroaa tavanomaisesta työnopastuksesta?

TWI on vakioitu koulutusohjelma, mikä sisältää valmiit vakioidut koulutusmateriaalit. Työn vaiheistus tehdään (Job Breakdown) aina ennen opastusta. Neljän Askeleen menetelmä on ollut käytössä jo yli 70 v ajan, TWI menetelmällä on koulutettu kymmeniä miljoonia esimiehiä eri toimialoilla (teollisuus, sairaalat, julkinen hallinto, ylläpito jne). TWI Job Instruction tuottaa merkittäviä tuloksia. Sertifioidut valmentajat

Jaa

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email